Maria Menheere

Na haar studie Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam te hebben afgerond heeft Maria ruim vier jaar gewerkt als advocaat en (toen nog) procureur in het arrondissement Den Haag en Rotterdam, alwaar zij in brede zin ervaring heeft opgedaan in zowel het personen- en familierecht als het strafrecht.

In 1999 trad zij als partner toe tot een middelgroot kantoor in Den Haag, waar zij zich verder heeft gespecialiseerd en o.a. de specialisatieopleiding Personen- en familierecht en Mediator (vFAS) succesvol heeft afgerond.

Per 1 april 2020 is Maria een nieuwe uitdaging aangegaan, te weten: een samenwerking met Marjanne Kroonen en Marja Verdult (sedert 2014 te Rotterdam gevestigd onder de naam Kroonen & Verdult Advocaten). Deze samenwerking betekent voor Maria dat zij ook deels werkzaam zal gaan zijn in Rotterdam, de stad waar zij studeerde en die zij zeer goed kent. Maria heeft echter een groot netwerk opgebouwd in Den Haag en wenst om die reden verbonden te blijven met het Haagse. Zij blijft haar werkzaamheden dan ook van daaruit verrichten en is aldus voor cliënten bereikbaar in Den Haag en in Rotterdam. 

De praktijk van Maria richt zich op alle onderdelen van het personen- en familierecht waarbij zij de belangen behartigt van particulieren en ondernemers. Naast (internationale) echtscheidingen of relatie-beëindigingen en alles wat daarbij komt kijken, kan Maria u ook met raad en daad bijstaan in zaken betreffende partneralimentatie, de (beperkte) huwelijksgoederengemeenschap, huwelijkse voorwaarden, voornaamswijziging,  zaken die betrekking hebben op minderjarige kinderen (zoals kinderalimentatie, ouderlijk gezag, omgangsregeling en co-ouderschap, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing) en afstamming (zoals vaststelling vaderschap, erkenning van kinderen, ontkenning vaderschap.

Maria is naast advocaat ook mediator. Zij is verbonden aan de vFAS (de Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators) en de MfN (de Mediation federatie Nederland). Beide verenigingen stellen strenge kwaliteitseisen aan hun leden, zodat Maria zich met recht een specialist in haar vakgebied kan noemen. Tevens heeft zij de specialisatie opleiding mediator in strafzaken succesvol afgerond.

Vanwege haar ruime ervaring wordt Maria dan ook regelmatig door de rechtbank Den Haag benaderd met het verzoek om partijen als mediator bij te staan. Ook wordt zij in afstammingszaken door de rechtbank benoemd tot bijzondere curator.

Maria is een gedreven en betrokken advocaat die niet alleen aandacht heeft voor het juridische, maar ook de persoonlijke en emotionele kanten van een zaak. Zij schakelt snel tussen die menselijke, zakelijke en juridische aspecten en weet dit te vertalen naar een daadkrachtige aanpak. Maria zal streven naar een adequate oplossing voor uw geschil. Dat kan middels overleg met de andere partij, maar ook de gang naar de rechtbank schuwt zij niet. Maria heeft alle benodigde kennis en ervaring om u te adviseren en uw belangen te behartigen in of buiten de rechtszaal.  

Maria is bereikbaar via het e-mailadres maria@kvm-advocaten.nl
en telefoonnummer 070- 200 51 61.

 

Lidmaatschappen

 • Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) www.vfas.nl
 • Mediatorsfederatie Nederland (MfN) www.mfn.nl
 • Haagse Vereniging Jeugdrechtadvocaten (HVJA) www.hvja.nl

 

Opleiding

 • Nederlands recht Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Specialisatieopleiding personen- en familierecht
 • Specialisatieopleiding mediation
 • Specialisatieopleiding mediation in strafzaken

 

Talen

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits

Maria heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Personen- en Familierecht

 • Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
 • Ouderschap en erkenning
 • Mediation
 • Internationaal privaatrecht
 • Bijzondere curator
 • Jeugdbeschermingsrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten toen opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.