Mediation

Iedereen die bereid en in staat is te blijven overleggen met de (ex-)partner kan scheiden met hulp van een scheidingsmediator.

Mediation geniet dan meestal de voorkeur boven een vaak langdurige en kostbare gerechtelijke procedure.

De mediator helpt om samen op een respectvolle manier tot een oplossing te komen. Het traject van een mediation bestaat uit een aantal gesprekken, waarin de (ex-)partners onder begeleiding van de mediator tot een gezamenlijke algehele regeling voor de gevolgen van hun echtscheiding komen. De advocaat-scheidingsmediator begeleidt het onderhandelingsproces en geeft juridische en feitelijke informatie en ondersteuning om partijen in staat te stellen een goed doordachte regeling te treffen.

Een groot voordeel van scheidingsmediation is dat de (ex-)partners samen beslissen over wat er wel en niet gaat gebeuren in de toekomst na de scheiding. De praktijk wijst uit dat een scheiding door mediation bijna altijd sneller is dan procederen. Een succesvol verlopen mediation komt niet alleen de (ex-)partners ten goede, maar vooral ook de kinderen.

 

Hoe verloopt de mediation?

De mediation begint met een kennismaking met de mediator. Samen met de mediator gaat u na of u en uw (ex-)partner de scheiding echt willen en of beide partners daadwerkelijk de wil hebben om er samen uit te komen. Vervolgens wordt de mediation-overeenkomst getekend waarin de werkafspraken zijn vastgelegd. Daarna volgt aantal gesprekken, waarin de bij een echtscheiding spelende onderwerpen aan de orde komen, zoals:

  • Ouderschapsplan: bij wie gaan de kinderen wonen, ouderlijk gezag, verdeling van de zorg- en opvoedingstaken,  kinderalimentatie;
  • Wie gaat waar wonen;
  • Partneralimentatie;
  • Afwikkeling van de gemeenschap van goederen of van de huwelijkse voorwaarden;
  • Pensioenverevening: verdeling van het opgebouwde pensioen.

Als u en uw (ex-) partner overeenstemming hebben bereikt, legt de scheidingsmediator het resultaat vast in een overeenkomst, het ‘echtscheidingsconvenant’. Daarna wordt bij de rechtbank een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding ingediend, waarin de rechter gevraagd wordt te beslissen overeenkomstig de inhoud van het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant. Er is geen zitting noodzakelijk en de zaak wordt schriftelijk afgedaan. U hoeft dus niet tegenover elkaar te staan in de rechtbank. Ongeveer zes tot acht weken na indiening van het verzoek doet de rechtbank uitspraak. Deze uitspraak dient dan nog te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Vanaf dat moment bent u gescheiden.

 

Is mediation iets voor u?

De voordelen van scheidingsmediation:

  • Snelheid: Een scheiding via mediation verloopt doorgaans sneller dan een echtscheiding op tegenspraak;
  • Kosten: Een succesvol verlopen mediation is goedkoper;
  • Resultaat: U heeft zelf volledig het resultaat in de hand. Een zelf uitonderhandelde oplossing is vaak veel acceptabeler dan een door de rechter opgelegde oplossing;
  • Een beter toekomstperspectief voor de kinderen: Zonder conflict is het nu eenmaal veel beter mogelijk om gezamenlijk optimaal inhoud te blijven geven aan de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.

Maria Menheere en Marja Verdult hebben de opleiding tot vFAS-scheidingsmediator gevolgd en zijn lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS).

Als u vragen heeft over uw situatie of mediation kunt u contact met hen opnemen.