Ouderschapsplan opstellen

Een ouderschapsplan opstellen is sinds 1 maart 2009 een verplicht onderdeel bij echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken. Deze verplichting is ingevoerd bij de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. Wij van Kroonen Verdult & Menheere Advocaten in Rotterdam, Den Haag en Bergen op Zoom helpen u bij het opstellen hiervan.

Wat zijn verplichte onderdelen bij het opstellen van een ouderschapsplan?

Het hoofddoel van een ouderschapsplan opstellen is scheidende ouders aanzetten om diepgaand na te denken over wat te doen bij een scheiding en de invloed hiervan op hun kinderen. Door het opstellen van een ouderschapsplan kunt u in een vroeg stadium duidelijke afspraken maken over de zorg en opvoeding, wat veel conflicten kan helpen voorkomen. Een ouderschapsplan kunt u opstellen met behulp van onze echtscheidingsadvocaten en is meer dan een stuk papier; het is een cruciale stap in het proces van een echtscheiding. Het dient als een gedetailleerd plan waarin u en uw ex-partner afspraken vastleggen over het ouderschap in de nieuwe situatie. Bij het opstellen van het ouderschapsplan moet u rekening houden met bepaalde wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan zaken als het hoofdverblijf, maar ook:

  • De wijze waarop ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht op omgang met de niet-verzorgende ouder, de zorgregeling.
  • De manier waarop ouders elkaar informatie zullen verschaffen en elkaar zullen raadplegen met betrekking tot belangrijke kwesties ten aanzien van de kinderen, informatieregeling.
  • De verdeling van de kosten van de verzorging en de opvoeding van de kinderen, kinderalimentatie.

Het is dus niet alleen een plan, maar een juridisch document dat moet voldoen aan wettelijke criteria.

Wat als er geen ouderschapsplan is?

Als u niet tot een gezamenlijk ouderschapsplan komt, wordt uw echtscheidingsverzoek niet-ontvankelijk verklaard door de rechter. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk waarbij de rechter alsnog het verzoek in behandeling neemt, bijvoorbeeld als het opstellen van een ouderschapsplan echt niet mogelijk is. In zo’n geval kan de rechter ouders naar een bemiddelaar verwijzen.

Hoe stelt u een ouderschapsplan op?

Een ouderschapsplan opstellen kunt u in grote lijnen zelf doen samen met uw ex-partner. Wat is de meest praktische zorgregeling gezien uw situatie? Prefereert u co-ouderschap of iets anders? Ons advocatenkantoor begeleidt u deskundig bij het ouderschapsplan opstellen. Zo adviseren we u ook over bijvoorbeeld kinderalimentatie bij co-ouderschap.

Stel uw ouderschapsplan op met onze juridische hulp

Wilt u weten wat de kosten zijn voor het ouderschapsplan opstellen met onze juridische hulp? Bekijk dan onze tarieven op de website. Neem contact met ons op voor juridische hulp in uw situatie. Samen met u zorgen we ervoor dat uw ouderschapsplan op een grondige en zorgvuldige wijze wordt opgesteld, in het belang van zowel ouders als kinderen.