Nieuws

Het indexeringspercentage voor 2023 is bekend!

Jaarlijks wordt door de Minister van Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie verhoogd wordt. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal

Lees verder

Hotel mama, of toch niet…?

‘Hotel Mama’ is een symbolische uitdrukking die wil aangeven dat jongeren steeds langer bij hun ouders blijven wonen. Maar als je na je 18e nog bij je ouders woont, hoe

Lees verder

Bezint eer ge “bewind “

In de praktijk komt het vaak voor dat ouders gedurende hun relatie een bankrekening op naam van hun kinderen openen, bijvoorbeeld om te sparen voor een latere studie. Wat echter

Lees verder

Dag van de scheiding

Sinds 2010 wordt door de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) jaarlijks de ‘Dag van de Scheiding’ georganiseerd. Op die dag wordt landelijk aandacht gevraagd voor

Lees verder

Alweer friet!

Het kan voorkomen dat dat je als ouders niet altijd op één lijn zit qua opvoeding. Dat kan tijdens de relatie wel eens lastig zijn, maar na het beëindigen van

Lees verder

Het kindgesprek

Bij procedures, waarin beslissingen ten aanzien van kinderen moeten worden genomen,  worden minderjarige kinderen vanaf 12 jaar door de rechtbank opgeroepen voor een kindgesprek. Een rechter mag op grond van

Lees verder

Hoe motiveer je een puber!

Wist u dat op grond van de wet niet alleen ouders, maar ook minderjarige kinderen verplichtingen hebben? De wet bepaalt namelijk in artikel 1:249 BW dat de minderjarige rekening dient

Lees verder