Ontbinding van het geregistreerd partnerschap

Uniek aan de ontbinding van het geregistreerd partnerschap is dat dit kan zonder tussenkomst van een rechter. Deze vorm van ontbinding is alleen mogelijk als er géén minderjarige kinderen betrokken zijn en beide partners het eens zijn over de ontbinding en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Deze situatie wordt ook wel aangeduid als ontbinding met wederzijds goedvinden. Wij van Kroonen Verdult & Menheere Advocaten in Rotterdam, Den Haag en Bergen op Zoom voorzien u van deze dienst.

 

De rol van advocaten en notarissen bij de ontbinding van het geregistreerd partnerschap

Een advocaat of notaris speelt een cruciale rol bij de ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Zij zullen een overeenkomst opstellen waarin beide partners de intentie tot ontbinding verklaren. In deze overeenkomst worden ook de verdere afspraken rond de gevolgen van de ontbinding vastgelegd. Daarna zal de ontbinding van het geregistreerd partnerschap officieel worden gemaakt door inschrijving in de registers van de burgerlijke stand. U kunt ook bij ons terecht voor mediation bij deze ontbinding.

 

Kinderen en ontbinding van het geregistreerd partnerschap

Als er wel minderjarige kinderen zijn, wordt de ontbinding van het geregistreerd partnerschap iets ingewikkelder. U zult een ouderschapsplan moeten opstellen en een verzoekschrift tot de ontbinding indienen bij de rechtbank. Na goedkeuring door de rechtbank wordt de ontbinding definitief gemaakt door middel van inschrijving van de uitspraak in de registers van de burgerlijke stand.

 

Wat zijn de verschillen met echtscheiding?

Het is belangrijk om als advocatenkantoor te benadrukken dat er op belangrijke onderdelen zoals alimentatie, verdeling van bezittingen en zorg voor de kinderen nagenoeg geen verschillen meer zijn tussen een echtscheiding en de ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Een uitzondering is dat een scheiding van tafel en bed niet mogelijk is bij de ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

 

Ontbinding van het geregistreerd partnerschap en rechtszaken

In gevallen waarin overeenstemming uitblijft, is een eigen advocaat noodzakelijk voor de procedure van de ontbinding. De advocaat zal dan een eenzijdig verzoekschrift indienen bij de rechtbank en de andere partner krijgt de kans om een verweerschrift in te dienen. Vervolgens wordt er een zitting bij de rechtbank gepland en na ongeveer zes weken volgt doorgaans de rechterlijke beslissing. Als echtscheidingsadvocaten staan wij u in een dergelijk proces bij.

 

Schakel ons in voor juridische hulp bij ontbinding

Als u overweegt om uw geregistreerd partnerschap te ontbinden, is het essentieel om u goed te laten informeren over de gevolgen van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Een weloverwogen keuze kan veel juridische complicaties en emotioneel leed voorkomen. Bent u benieuwd naar de tarieven voor juridische ondersteuning bij de ontbinding? Bekijk dan onze tarievenpagina voor meer informatie. U kunt ook direct contact met ons opnemen voor een vrijblijvend adviesgesprek.