Ontbinding van het geregistreerd partnerschap

Uniek aan de ontbinding van het geregistreerd partnerschap is dat dit kan zonder tussenkomst van een rechter. Deze vorm van ontbinding is alleen mogelijk als er géén minderjarige kinderen betrokken zijn en beide partners het eens zijn over de ontbinding en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Deze situatie wordt ook wel aangeduid als ontbinding met wederzijds goedvinden. Wij van Kroonen Verdult & Menheere Advocaten in Rotterdam, Den Haag en Bergen op Zoom voorzien u graag van deze dienst.

 

Bent u op zoek naar een betrouwbare partij voor ontbinding van het geregistreerd partnerschap?

De rol van advocaten en notarissen bij de ontbinding van het geregistreerd partnerschap

Een advocaat of notaris speelt een belangrijke rol bij de ontbinding van het geregistreerd partnerschap als er geen minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Zij kunnen een overeenkomst opstellen waarin beide partners de intentie tot ontbinding verklaren. In deze overeenkomst worden ook de verdere afspraken over de gevolgen van de ontbinding vastgelegd. Daarna zal de ontbinding van het geregistreerd partnerschap officieel worden gemaakt door inschrijving in de registers van de burgerlijke stand. U kunt ook bij ons terecht voor mediation bij deze ontbinding.

Kinderen en ontbinding van het geregistreerd partnerschap

Als er wel minderjarige kinderen zijn, dan vindt de ontbinding van een geregistreerd partnerschap op dezelfde wijze plaats als een echtscheiding. U zult een ouderschapsplan moeten opstellen en een verzoekschrift tot de ontbinding moeten indienen bij de rechtbank door een advocaat. Nadat de rechtbank de ontbinding van het geregistreerd partnerschap heeft uitgesproken, wordt de ontbinding definitief gemaakt door middel van inschrijving van de uitspraak in de registers van de burgerlijke stand.

Wat zijn de verschillen met echtscheiding?

Het is belangrijk om als advocatenkantoor te benadrukken dat er op belangrijke onderdelen zoals alimentatie, verdeling van bezittingen en zorg voor de kinderen geen verschillen meer zijn tussen een echtscheiding en de ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Een uitzondering is dat een scheiding van tafel en bed niet mogelijk is bij de ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

Ontbinding van het geregistreerd partnerschap en rechtszaken

Als er minderjarige kinderen zijn of als – ook als dat niet het geval is – overeenstemming uitblijft, is een eigen echtscheidingsadvocaat noodzakelijk om een verzoekschrift tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap bij de rechtbank in te dienen. Dat kan een gemeenschappelijk verzoekschrift zijn als u beiden door dezelfde advocaat of door een advocaatmediator wordt bijgestaan. Is geen sprake van een gezamenlijke advocaat of mediator, dan kan uw advocaat een eenzijdig verzoekschrift indienen bij de rechtbank. De andere partner krijgt de kans om een verweerschrift in te dienen. Vervolgens wordt er een zitting bij de rechtbank gepland en ongeveer vier weken daarna volgt doorgaans de rechterlijke beslissing. Als echtscheidingsadvocaten staan wij u in een dergelijk proces bij.

Schakel ons in voor juridische hulp bij ontbinding

Als u overweegt om uw geregistreerd partnerschap te ontbinden, is het essentieel om u goed te laten informeren over de gevolgen van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Een weloverwogen keuze kan veel juridische complicaties en emotioneel leed voorkomen. Bent u benieuwd naar de tarieven voor juridische ondersteuning bij de ontbinding? Bekijk dan onze tarievenpagina voor meer informatie. U kunt ook direct contact met ons opnemen voor een vrijblijvend adviesgesprek.