Gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet Beperkte gemeenschap van goederen.

Vanaf deze datum trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. Dat heeft tot gevolg dat al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen had van u alleen blijven. Ook schenkingen en erfenissen die u voor het huwelijk heeft ontvangen of tijdens het huwelijk ontvangt blijven privé, tenzij de schenker of erflater anders heeft bepaald.

Enkel de bezittingen en schulden die u na het trouwen verkrijgt, worden van de echtgenoten samen. Deze gezamenlijke bezittingen en schulden dienen in geval van een scheiding bij helfte te worden gedeeld.

Bent u getrouwd voor 1 januari 2018? Dan geldt dat u in gemeenschap van goederen bent gehuwd in het geval u niet voor of tijdens uw huwelijk huwelijksvoorwaarden heeft laten opstellen.

In dat geval zijn alle goederen en schulden gemeenschappelijk, ongeacht of deze voor of tijdens het huwelijk zijn verworven of aangegaan. De huwelijksgoederengemeenschap dient in geval van echtscheiding strikt bij helfte te worden verdeeld.
Een uitzondering op deze regel betreffen zogenaamde “verknochte goederen en schulden”. Deze goederen en/of schulden vallen slechts in de gemeenschap, voor zover de verknochtheid zich hier niet tegen verzet. Daarnaast maken goederen waarvan bij uiterste wilsbeschikking van de erflater of bij de gift is bepaald dat zij buiten de gemeenschap vallen, evenmin onderdeel uit van de gemeenschap van goederen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.