Vervangende toestemming voor verhuizing

Vervangende toestemming voor verhuizing is een veelvoorkomend tot de rechtbank gericht verzoek na een scheiding. Als een kind zijn hoofdverblijf bij één ouder heeft, heeft die ouder de verplichting om toestemming te vragen voor een verhuizing aan de andere gezaghebbende ouder. Maar wat als er geen overeenstemming bereikt kan worden? Bij Kroonen Verdult & Menheere Advocaten in Rotterdam, Den Haag en Bergen op Zoom staan wij u hierin bij.

 

Heeft u vragen over vervangende toestemming voor de verhuizing van uw kind?

Hoe vraag je vervangende toestemming voor verhuizing aan?

Als de andere ouder niet akkoord gaat, kan de ouder die wil verhuizen vervangende toestemming voor verhuizing aanvragen bij de rechtbank. De rechtbank zal dan een beslissing nemen die in het belang van het kind is onder afweging van alle betrokken belangen. Dit proces tot het verkrijgen van de toestemming kan complex zijn en moet zorgvuldig worden ingestoken. De rechter neemt diverse criteria in overweging bij het beoordelen van een verzoek tot vervangende toestemming. Dit varieert van de noodzaak van de verhuizing tot de mate waarin de verhuizing is voorbereid en de impact daarvan op het kind en zijn/haar contact met de andere ouder. Elke situatie wordt individueel beoordeeld. Ook voor vervangende toestemming voor het aanvragen van een paspoort kunt u bij ons terecht.

Wat zijn de risico’s van verhuizen zonder toestemming?

Het is van groot belang dat u niet verhuist zonder eerst toestemming van de andere gezaghebbende ouder of vervangende toestemming voor verhuizing van de rechtbank te hebben verkregen. Dit kan leiden tot ernstige juridische consequenties, waaronder de verplichting om terug te verhuizen of zelfs aanklachten wegens kinderontvoering. De complexiteit van vervangende toestemming vraagt vaak om professioneel juridisch advies van ons advocatenkantoor. Elk geval is uniek en een zorgvuldige beoordeling van uw situatie is fundamenteel.

Neem contact met ons op voor de vervangende toestemming

Bent u van plan te verhuizen en heeft u vervangende toestemming voor verhuizing nodig? Of bent u het niet eens met de verhuisplannen van uw ex-partner? Het is van belang dat u tijdig en adequaat handelt. Als familierechtadvocaat staan wij klaar om u te adviseren over vervangende toestemming en andere gerelateerde zaken. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.