Vervangende toestemming voor verhuizing

Na de beëindiging van een relatie of huwelijk, krijgt een minderjarig kind woonplaats bij één van de ouders. Het kind zal op het adres van die desbetreffende ouder ingeschreven staan; het kind heeft dan zijn of haar hoofdverblijf bij die ouder.

In het geval de ouder waar het kind zijn hoofdverblijf heeft samen met het kind wenst te verhuizen, zal deze ouder voor de verhuizing toestemming moeten vragen aan de andere gezaghebbende ouder. De verhuizing betekent dan namelijk ook een wijziging van het hoofdverblijf van de minderjarige.

Als de ouders niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de ouder die wenst te verhuizen de rechtbank vragen om de toestemming van de andere ouder te laten vervangen door toestemming van de rechtbank. Naar aanleiding van zo’n verzoek zal de rechter een beslissing nemen die in het belang van het kind dient te worden geacht.

 

Criteria

Het is vaste rechtspraak dat de rechter bij een beslissing over een verhuizing van de kinderen alle omstandigheden in acht dient te nemen en alle belangen dient af te wegen, waaronder:

  • het recht en belang van de verhuizende ouder om te verhuizen en de vrijheid om zijn of haar leven opnieuw in te richten;
  • de noodzaak om te verhuizen;
  • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor het kind en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
  • de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
  • de rechten van de andere ouder en het kind op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving;
  • de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  • de frequentie van het contact tussen het kind en de andere ouder voor en na de verhuizing;
  • de leeftijd van het kind, zijn mening en de mate waarin het geworteld is in zijn omgeving of juist gewend is aan verhuizingen;
  • of de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing geheel of deels worden gecompenseerd door de verhuizende ouder.

Er spelen dus veel factoren een rol bij de beantwoording van de vraag of al dan niet verhuisd mag worden. Welke factor(en) van doorslaggevend belang is/zijn, zal per zaak verschillen. Iedere zaak is immers anders en een afweging van de genoemde factoren kan daarom van geval tot geval tot een andere uitkomst leiden.

Verhuist u vooral niet zonder toestemming van de andere ouder! In veel gevallen leidt dit tot de verplichting om terug te verhuizen naar de oude woonplaats. Bij het overbrengen van de kinderen naar het buitenland zonder toestemming, kan zelfs sprake zijn van kinderontvoering. Ook kan door de achterblijvende ouder – indien deze tijdig actie onderneemt – een verbod om te verhuizen aan de rechter worden gevraagd.

 

Conclusie

Om na echtscheiding met de kinderen te kunnen verhuizen is toestemming van beide ouders nodig als zij samen het gezag over de kinderen uitoefenen. Indien de ouders niet tot overeenstemming komen, dan kan de rechtbank om vervangende toestemming worden verzocht. De rechtbank toetst daarbij kritisch aan allerlei criteria. Mocht u verhuisplannen hebben, treedt u dan vooral tijdig in overleg met de achterblijvende ex-echtgenoot.

Bent u of is uw ex-partner van plan om te verhuizen, en komt u er samen niet uit? Aarzel dan niet contact op te nemen met ons kantoor. Wij voorzien u graag van advies.