Vaststelling ouderschap

Er zijn situaties waarin een moeder en een kind het ouderschap kunnen laten vaststellen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de man die de biologische vader van het kind is, weigert het kind te erkennen. Of omdat de verwekker van het kind overlijdt voordat erkenning heeft plaatsgevonden.

Heeft de moeder een vrouwelijke partner? Dan kunnen de biologische moeder en het kind ook voor haar een vaststelling van het ouderschap bij de rechtbank vragen. De zogeheten meemoeder moet het dan als partner van de biologische moeder eens zijn geweest met de beslissing om het kind te (laten) verwekken.

Voorgaande wordt ook wel de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap (voorheen: gerechtelijke vaststelling van het vaderschap) genoemd. Het ouderschap van een persoon kan, ook indien deze reeds is overleden, worden vastgesteld op de grond dat deze de verwekker is van het kind of op de grond dat deze als levensgezel van de moeder ingestemd heeft met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad.

 

Verzoek door moeder

Het verzoek dient door de moeder ingediend te worden binnen vijf jaren na de geboorte van het kind of, in geval van onbekendheid met de identiteit van de vermoedelijke verwekker dan wel van onbekendheid met zijn verblijfplaats, binnen vijf jaren na de dag waarop de identiteit en de verblijfplaats aan de moeder bekend zijn geworden.

In het geval dat het kind ouder is dan 16 jaar, dan kan alleen het kind zelf het verzoek doen.

 

Verzoek door kind

Voor een kind geldt geen termijn voor het indienen van een verzoek tot het gerechtelijk vaststellen van ouderschap.

Indien het kind minderjarig is op het moment dat de procedure wordt ingesteld, dan dient het kind te worden vertegenwoordigd door een bijzondere curator. Dit is doorgaans een advocaat die het kind in de procedure vertegenwoordigt en zijn of haar belangen behartigt.

 

Geen verzoek door biologische vader

De biologische vader van een kind kan geen verzoek doen tot het gerechtelijk vaststellen van het ouderschap. Wel kan de biologische vader in gevallen waarin de moeder van het kind weigert om haar toestemming te verlenen aan de erkenning van het kind door de biologische vader, vervangende toestemming tot erkenning aan de rechtbank vragen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het desbetreffende artikel op onze website.

 

Gevolgen

Op het moment dat dat het ouderschap gerechtelijk wordt vastgesteld, heeft dit tot gevolg dat een familierechtelijke betrekking tot stand wordt gebracht tussen de ouder en het kind.Vermogensrechtelijk heeft de vaststelling bijvoorbeeld tot gevolg dat een wederzijdse onderhoudsplicht tussen ouder en kind ontstaat. Daarnaast ontstaan erfrechtelijke aanspraken. Het kind heeft dezelfde erfrechtelijke aanspraken als andere kinderen jegens zijn ouder.

 

Nadere informatie

Heeft u vragen over de mogelijkheden tot gerechtelijke vaststelling van het ouderschap of wenst u het ouderschap vast te stellen? Neemt u dan gerust contact met ons op.