Vervangende toestemming voor aanvraag paspoort

Kinderen van alle leeftijden hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig als ze naar het buitenland reizen.

Het aanvragen en verkrijgen van een paspoort of identiteitskaart verloopt in de meeste gevallen via een simpele aanvraag bij het loket van de afdeling burgerzaken.

Voor de aanvraag van een Europese identiteitskaart (ID-kaart) is, indien de minderjarige de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt, de toestemming van de gezaghebbende ouders niet vereist. Houdt u er wel rekening mee dat de identiteitskaart slechts geldig is voor het reizen naar een beperkt aantal Europese landen.

Voor het aanvragen van een paspoort voor een minderjarige (en voor de aanvraag van een ID-kaart voor kinderen jonger dan 12 jaar) is de toestemming van iedere persoon die het gezag over deze minderjarige uitoefent vereist. Dit zijn doorgaans de ouders van de minderjarige. De toestemming van de ouders dient te blijken uit het door de ouders ingevulde en ondertekende formulier ‘verklaring toestemming’. Tevens dienen de ouders zich te kunnen legitimeren, of dient hun originele identiteitsbewijs getoond te worden voor de aanvraag van het paspoort. Zonder de vereiste toestemming voldoet de aanvraag niet, en wordt het paspoort niet afgegeven.

Na een echtscheiding blijven ouders vaak het gezamenlijk ouderlijk gezag houden over hun kinderen. In dat geval is nog steeds de toestemming van beide ouders vereist voor het aanvragen van een paspoort. Wanneer de ene ouder weigert om toestemming te verlenen, kan dat een probleem zijn. Zeker omdat dit vaak voorkomt kort voordat de andere ouder van plan is samen met de minderjarige op vakantie te gaan. Wat dan? Is daar iets aan te doen?

 

Vervangende toestemming

In deze situaties kan aan de rechter gevraagd worden de toestemming van de weigerende ouder te vervangen door een rechterlijke uitspraak. De Paspoortwet biedt de mogelijkheid om de rechter om die vervangende toestemming te vragen voor de aanvraag van een paspoort. De vereiste verklaring van toestemming van de weigerende ouder is dan niet meer nodig. Deze wordt vervangen door een verklaring van de rechter. Een dergelijk verzoek of zo’n vordering kan worden ingediend door de andere gezaghebbende ouder, of de minderjarige zelf als deze de leeftijd van zestien jaren inmiddels heeft bereikt.

De rechter dient, voordat hij een beslissing neemt, na te gaan of het mogelijk is dat de ouders alsnog tot overeenstemming komen. In dat verband wordt doorgaans een mondelinge behandeling bepaald, waarbij de ouders in de gelegenheid worden gesteld hun standpunten nader toe te lichten.

De rechter zal vervolgens een beslissing nemen, die hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt. Daarbij kan als voorwaarde worden gesteld dat de geldigheidsduur of de territoriale geldigheid van het aangevraagde reisdocument wordt beperkt.

Na toewijzing van het verzoek of de vordering door de rechter kan het paspoort worden afgegeven.

 

Lengte procedure

U dient er rekening mee te houden dat een procedure bij de rechtbank langere tijd in beslag kan nemen. In spoedeisende gevallen kan overwogen worden om een kort gedingprocedure te starten. Ook in dat geval dient u er rekening mee te houden dat de procedure enige weken in beslag kan nemen. Onderneem dus tijdig actie.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Wij geven u graag advies.