Omgangsrechten als ouder

In Nederland heeft elke juridische ouder bij wie het kind niet woont in principe omgangsrechten als ouder, ongeacht wie het ouderlijk gezag heeft. Omgangsrechten zijn in onze wetgeving vastgelegd. Het van belang zijnde element hier is echter de erkenning van het kind. Zodra er sprake is van juridisch ouderschap, hebt u als ouder in principe omgangsrechten. Wij van Kroonen Verdult & Menheere Advocaten uit Rotterdam, Den Haag en Bergen op Zoom vertellen u hier graag meer over.

 

Wat zijn uw omgangsrechten als ouder?

Wanneer u als biologische vader een kind nog niet hebt erkend, bent u geen juridisch ouder. Dit betekent dat u in beginsel geen omgangsrechten hebt. Desondanks kunt u de rechtbank verzoeken om een omgangsregeling vast te stellen, hoewel hiervoor strengere eisen gelden. In de praktijk kan het zinvol zijn om het kind te erkennen om uw omgangsrechten te kunnen uitoefenen. Erkenning van een kind vereist echter toestemming van de moeder. Als zij weigert, kunt u de rechtbank om ‘vervangende toestemming voor erkenning’ vragen.

 

Hoe worden omgangsrechten bepaald?

Omgangsrechten zijn niet alleen voorbehouden aan ouders. Ook grootouders, stiefouders, pleegouders en andere personen met een nauwe persoonlijke band met het kind kunnen omgangsrechten aanvragen. Als er conflicten zijn over de omgangsregeling, kan een van de ouders met behulp van een advocatenkantoor de rechtbank vragen deze vast te stellen. Dit kan zowel tijdens een echtscheidingsprocedure als daarna of zelfs als u nooit getrouwd of samengewoond hebt. Het belang van omgangsrechten voor zowel ouder als kind mag niet worden onderschat. Studies tonen aan dat regelmatige omgang met de niet-verzorgende ouder belangrijk is voor de emotionele en psychologische ontwikkeling van het kind. Wanneer ouders niet in staat zijn afspraken te maken over omgangsrechten, kan de rechtbank ingrijpen. Als familierechtadvocaat staan wij u in elke situatie bij.

 

Belangen van het kind

Kinderen vanaf 12 jaar hebben ook een stem in deze kwestie. De rechtbank zal hun mening in overweging nemen, vooral als ze ouder zijn. Soms kan een voorlopige omgangsregeling nodig zijn, vooral als de situatie complex is en verder onderzoek vereist. Ook na het vaststellen van omgangsrechten kunnen omstandigheden veranderen. In dergelijke gevallen kunt u de rechtbank verzoeken om de bestaande omgangsregeling aan te passen. Er zijn ook situaties waarin de rechtbank kan besluiten om een ouder de omgang te ontzeggen. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals mishandeling of misbruik. In sommige gevallen is het mogelijk om een vernietiging van de erkenning aan te vragen.

 

Schakel ons in voor hulp bij omgangsrechten

Omgangsrechten zijn dus een belangrijk en soms complex onderwerp. Heeft u vragen over uw omgangsrechten of wilt u advies over hoe u een omgangsregeling kunt aanvragen of wijzigen? Neem contact met ons op, onze juridische experts staan voor u klaar. Bekijk voor meer informatie ook onze tarieven.