Ontkenning vaderschap

De wet bepaalt dat de man die ten tijde van de geboorte is gehuwd met de vrouw uit wie een kind is geboren, automatisch de juridisch vader van dat kind is.

Maar wat nu als de echtgenoot niet de biologische vader is? Kan het juridisch vaderschap dan nog op enige wijze aangetast worden? Dat kan inderdaad.

Het door huwelijk ontstane vaderschap kan worden ontkend, op grond dat de vader niet de biologische vader is van het kind.

Ontkenning van het vaderschap kan worden gedaan door de vader, maar ook door de moeder en door het kind zelf.

Ontkenning door de vader of de moeder is niet mogelijk wanneer de man vóór het huwelijk kennis heeft gehad van het feit dat zijn aanstaande vrouw zwanger was. Ook wanneer de man heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg heeft gehad (bijvoorbeeld in geval van kunstmatige bevruchting via een donor) kan ontkenning van het vaderschap door vader of moeder niet meer plaatsvinden. Beiden zijn overigens wél mogelijk voor de vader wanneer de moeder hem heeft bedrogen over de identiteit van de verwekker van het kind.

Een verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap moet door de vader worden gedaan binnen één jaar nadat hij bekend is geworden met het feit dat hij vermoedelijk niet de biologische vader is van het kind. Een verzoek van de moeder moet worden gedaan binnen één jaar na de geboorte van het kind. Een verzoek van het kind moet worden gedaan binnen drie jaar nadat het kind er mee bekend is geworden dat de man vermoedelijk niet zijn of haar biologische vader is. Als het kind hier achter komt wanneer het minderjarig is, kan het de rechter verzoeken om gegrondverklaring van de ontkenning tot drie jaar nadat het kind meerderjarig is geworden.

 

Gevolgen gegrondverklaring ontkenning

De gegrondverklaring van de ontkenning heeft tot gevolg dat het vaderschap geacht wordt nooit te hebben bestaan. Met andere woorden: de gegrondverklaring werkt terug tot het moment van de geboorte. Desondanks heeft de vader geen vordering tot teruggave van de kosten van onder andere verzorging, opvoeding, levensonderhoud en studie die hij eventueel voor het kind – dat toen nog als het zijne gold – heeft voldaan.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Wij zijn graag bereid deze voor u te beantwoorden. Belt of mailt u ons gerust.