Erkenning van een kind

De erkenning van een kind is een belangrijke juridische stap die zowel rechten als verplichtingen met zich meebrengt. Als een baby buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, is er geen juridische vader, tenzij er erkenning plaatsvindt. De erkenner is meestal de biologische vader, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Wij van Kroonen Verdult & Menheere Advocaten in Rotterdam, Den Haag en Bergen op Zoom helpen u in dit proces.

 

Voorwaarden voor de erkenning van een kind

Aan de erkenning van een kind zijn diverse wettelijke voorwaarden verbonden, zoals:

  • De erkenner moet minimaal 16 jaar oud zijn.
  • Er mag geen huwelijksbeletsel bestaan tussen de ouders.
  • De moeder moet schriftelijk toestemming geven als het kind jonger is dan 16.
  • Het kind, indien 12 jaar of ouder, moet zelf ook schriftelijke toestemming geven.
  • Het kind mag niet al twee juridisch ouders hebben.

 

Vervangende toestemming voor erkenning

Als de moeder of het kind geen toestemming geeft voor de erkenning, kan de erkenner vervangende toestemming vragen bij de rechtbank. De erkenning kan in dit geval alleen plaatsvinden als de man de verwekker is en de erkenning de belangen van het kind of de moeder niet schaadt. De rechtbank kan een bijzondere curator aanstellen om de belangen van het kind te vertegenwoordigen tijdens het proces van erkenning. Dit zorgt ervoor dat het kind een eigen stem krijgt in de procedure. Als familierechtadvocaat staan wij u bij in een dergelijke procedure.

Ons advocatenkantoor is uw partij in dit proces. Na de erkenning ontstaat er een familierechtelijke relatie tussen de erkenner en zijn zoon of dochter. Door deze erkenning krijgt het kind het recht op onderhoud of alimentatie en kan het bijvoorbeeld de geslachtsnaam en nationaliteit van de erkenner krijgen. Daarnaast heeft de erkenning van een kind belangrijke gevolgen zoals het feit dat het kind erfgenaam wordt van de erkenner. Naast erkenning, kunt u ook voor juridische hulp bij adoptie bij ons terecht.

 

De onherroepelijkheid van de erkenning

Belangrijk om te weten is dat de erkenning van een kind onherroepelijk is. Dit houdt in dat zelfs na een relatiebreuk de erkenner wettelijk verplicht blijft bij te dragen aan de kosten van verzorging en levensonderhoud van zijn zoon of dochter. Het is echter in sommige gevallen wel mogelijk om een vernietiging van de erkenning aan te vragen.

Sinds 1 januari 2023 verkrijgt de erkenner ook automatisch ouderlijk gezag over het kind. Voor kinderen die vóór deze datum erkend zijn, geldt dit echter niet. In dat geval moet het gezamenlijk gezag apart worden aangevraagd bij de rechtbank. Ook voor omgangsrechten als ouder kunt u bij ons terecht.

 

Neem contact met ons op voor hulp bij erkenning

Vervangende toestemming voor erkenning van een kind kan een complex proces zijn, waarbij veel factoren een rol spelen. Van wettelijke voorwaarden tot de benoeming van een bijzondere curator; de erkenning is een zaak die goed overwogen dient te worden. Bent u benieuwd naar de tarieven voor juridische bijstand rondom de vervangende toestemming voor erkenning? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. We helpen u graag verder. Klik hier om onze tarieven te bekijken of vraag hiernaar tijdens het eerste vrijblijvende gesprek.