Wettelijk verplichte informatie

Kroonen Verdult & Menheere Advocaten is een ingevolge Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap. Een overzicht van de directe en/of indirecte aandeelhouders van Kroonen Verdult & Menheere B.V. wordt op verzoek toegezonden.

Alle advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Ten behoeve van de advocaten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Chubb Insurance Company of Europe SE, Wegalaan 43, 2132 JD Hoofddorp.

Kroonen Verdult & Menheere Advocaten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60858370
Het BTW-nummer van Kroonen Verdult & Menheere Advocaten is NL854090873B01.

De verklaring ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u via deze link inzien of downloaden.

Kroonen Verdult & Menheere Advocaten beschikt niet over een stichting derdengelden en kan dan ook geen derdengelden ontvangen. Onder geen enkele omstandigheid ontvangt Kroonen Verdult & Menheere Advocaten derdengelden op de kantoorrekening.

De inhoud van de website van Kroonen Verdult & Menheere Advocaten is van informatieve aard en kan niet worden beschouwd als juridisch advies in welke vorm dan ook. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan Kroonen Verdult & Menheere Advocaten geen garanties verstrekken ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de informatie.

Informatie verstrekt als antwoord op juridische internetvragen, is algemeen en gebaseerd op de beperkte gegevens verkregen via de e-mail. Alvorens u een beslissing neemt omtrent juridische stappen doet u er verstandig aan eerst contact op te nemen met een advocaat.