Vernietiging van een erkenning

De vernietiging van een erkenning kan ingrijpende gevolgen hebben voor alle betrokken partijen. Het verzoek tot vernietiging kan alleen worden ingediend als de erkenner niet de biologische vader is. Het kan nodig zijn dit laatste door middel van DNA-onderzoek aan te tonen. Wij van Kroonen Verdult & Menheere Advocaten in Rotterdam, Den Haag en Bergen op Zoom helpen u bij dit proces.

 

Overweegt u de vernietiging van een erkenning?

Voorwaarden voor het aanvragen van de vernietiging van een erkenning

Er gelden verschillende voorwaarden voor de vernietiging van een erkenning. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van wie het verzoek indient. De erkenner kan bijvoorbeeld om vernietiging vragen als er sprake was van dwang of bedrog. Het verzoek tot vernietiging van de erkenning van een kind op die gronden moet binnen één jaar na de ontdekking hiervan worden ingediend. Kinderen kunnen ook om vernietiging vragen, maar alleen als ze toestemming voor de erkenning gaven toen ze nog minderjarig (dus 12 jaar of ouder, maar nog geen 18 jaar oud) waren. De termijn voor het indienen van een verzoek tot vernietiging door het kind zelf is in dit geval drie jaar na de ontdekking dat de erkenner mogelijk niet zijn/haar biologische vader is. In bepaalde gevallen kan de rechter besluiten om van de standaard termijnen af te wijken. Dit gebeurt wanneer het hanteren van deze termijnen een ongerechtvaardigde inbreuk maakt op het familie- en gezinsleven. Als familierechtadvocaat zijn wij een geschikte partij voor hulp bij de vernietiging van een erkenning

Wat zijn de gevolgen van een vernietiging van een erkenning?

De gevolgen van de vernietiging van een erkenning zijn vergaand. De erkenner wordt geacht nooit de vader van het kind te zijn geweest, wat bijvoorbeeld invloed kan hebben op de nationaliteit van het kind, het erfrecht en de omgangsrechten als ouder. Bij ons advocatenkantoor adviseren wij u over de gevolgen van een vernietiging van de erkenning.

Neem contact met ons op voor hulp bij dit proces

Als u na het lezen van dit artikel nog vragen heeft over vernietiging van een erkenning of de gevolgen van de vernietiging van een erkenning, neemt u contact met ons op. We zijn er om u te helpen bij al uw vragen en zorgen rondom de vernietiging van een erkenning, dus maak gebruik van onze expertise.