Vernietiging van een erkenning

De vernietiging van een erkenning kan ingrijpende gevolgen hebben voor alle betrokken partijen. Het verzoek voor vernietiging kan alleen worden ingediend als (DNA-)onderzoek aantoont dat de erkenner niet de biologische vader is. Wij van Kroonen Verdult & Menheere Advocaten in Rotterdam, Den Haag en Bergen op Zoom helpen u bij dit proces.

 

Voorwaarden voor het aanvragen van de vernietiging van een erkenning

Er gelden verschillende voorwaarden voor de vernietiging van een erkenning. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van wie het verzoek indient. De erkenner kan bijvoorbeeld om vernietiging vragen als er sprake was van dwang of bedrog. Het verzoek tot vernietiging van de erkenning van een kind moet binnen één jaar na de ontdekking hiervan worden ingediend. Kinderen kunnen ook om vernietiging vragen, maar alleen als ze toestemming voor de erkenning gaven toen ze nog minderjarig waren. De termijn voor het indienen van een verzoek tot vernietiging is in dit geval drie jaar na de ontdekking dat de erkenner mogelijk niet de biologische vader is. In bepaalde gevallen kan de rechter besluiten om van de standaard termijnen af te wijken. Dit gebeurt wanneer het hanteren van deze termijnen een ongerechtvaardigde inbreuk maakt op het familie- en gezinsleven. Als familierechtadvocaat zijn wij een geschikte partij voor hulp bij de vernietiging van een erkenning

 

Wat zijn de gevolgen van een vernietiging van een erkenning?

De gevolgen van de vernietiging van een erkenning zijn vergaand. De erkenner wordt geacht nooit de vader van het kind te zijn geweest, wat bijvoorbeeld invloed kan hebben op de nationaliteit van het kind, het erfrecht en de omgangsrechten als ouder. Bij ons advocatenkantoor adviseren wij u over de gevolgen van een vernietiging van de erkenning.

 

Neem contact met ons op voor hulp bij dit proces

Als u na het lezen van dit artikel nog vragen heeft over vernietiging van een erkenning of de gevolgen van de vernietiging van een erkenning, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Voor meer informatie over onze tarieven kunt u ook onze website bezoeken. We zijn er om u te helpen bij al uw vragen en zorgen rondom de vernietiging van een erkenning.