Wijziging alimentatie

Na de vaststelling van een alimentatiebedrag kunnen zich wijzigingen in uw financiële situatie voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het verliezen van uw baan, of het krijgen van promotie, maar ook het vormen van een nieuw gezin.

Als er in uw geval sprake is van een dergelijke wijziging van omstandigheden kunt u de rechtbank verzoeken om de opgelegde bijdrage te wijzigen.  Het alimentatiebedrag voldoet dan mogelijk niet meer aan de wettelijke maatstaven.

Ook in het geval de rechter bij een eerdere vaststelling van de alimentatie is uitgegaan van verkeerde of onvolledige gegevens, kunt u de rechtbank verzoeken om de bijdrage te wijzigen. Vanzelfsprekend is daarbij van belang dat u daadwerkelijk aantoont dat destijds van verkeerde of volledige gegevens is uitgegaan en dat ditmaal wel de gegevens compleet en juist worden aangeleverd.

Veel mensen vragen zich af wat nu een redelijk bedrag aan alimentatie is. Het antwoord op die vraag is afhankelijk van vele factoren, met name het inkomen en de lasten van partijen.

Vraagt u zich af of u niet te veel alimentatie betaalt? Of vraagt u zich af of u wel genoeg alimentatie ontvangt?

Wie het antwoord op deze vragen wil weten, kan de hoogte van de alimentatie door ons laten doorrekenen. Aan de hand van objectieve criteria kan dan vastgesteld worden of de betaalde alimentatie in overeenstemming is met de wettelijke criteria en of het zinvol is om de rechtbank om een wijziging van de alimentatie te vragen. Desgewenst maken wij uw alimentatieberekening voor een vooraf met u afgestemde vaste prijs.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact met ons op.