Partneralimentatie aanvragen

Partneralimentatie aanvragen kan een belangrijke rol spelen bij een echtscheiding. Als u financieel minder draagkrachtig bent dan uw ex-partner, heeft u in principe recht op partneralimentatie. Dit geldt echter alleen als uw ex-partner in staat is om deze financiële bijdrage te leveren. Wij van Kroonen Verdult & Menheere Advocaten in Rotterdam, Den Haag en Bergen op Zoom staan u bij in dit proces.

 

Hoe werkt partneralimentatie aanvragen?

Wanneer u zich afvraagt wat te doen bij de scheiding wat betreft het aanvragen van partneralimentatie, kan dit op twee manieren gebeuren:

  • In onderling overleg
  • Via een rechterlijke beslissing

Wanneer u en uw ex-partner er samen niet uitkomen, kan de rechter op verzoek van de alimentatiegerechtigde een partneralimentatiebedrag vaststellen. De bepaling van dit bedrag vindt plaats volgens de Alimentatienormen en houdt rekening met zowel de behoefte van de alimentatiegerechtigde als de draagkracht van de alimentatieplichtige. Hierdoor is het aanvragen van de partneralimentatie altijd maatwerk en wordt rekening gehouden met de situatie van beide partijen.

 

De berekening van de behoefte en draagkracht

De behoefte aan partneralimentatie wordt bepaald door diverse factoren zoals het inkomen, uitgavenpatroon en spaargedrag tijdens het huwelijk. Het is belangrijk om deze aspecten goed in kaart te brengen voordat u partneralimentatie gaat aanvragen. Vervolgens wordt gekeken of de andere echtgenoot voldoende draagkracht heeft om in deze behoefte te voorzien. Bij de berekening van de draagkracht zal speciale aandacht moeten worden besteed aan de rechten voor ondernemers tijdens een scheiding.

 

De maximale duur van partneralimentatie

De maximale duur van partneralimentatie is aan verandering onderhevig. Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels. Over het algemeen is de duur nu gelijk aan de helft van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Er zijn uitzonderingen waarbij u partneralimentatie voor een langere tijd kan aanvragen, zoals wanneer er kinderen onder de 12 jaar zijn. Het is belangrijk dit te weten voordat u partneralimentatie gaat aanvragen. Onze echtscheidingsadvocaten helpen u vakkundig bij dit proces. Partneralimentatie is niet onveranderlijk Het kan gewijzigd worden als de omstandigheden veranderen, zoals een inkomenswijziging of veranderde bedrijfsresultaten als sprake is van  partneralimentatie voor ondernemers. Bovendien wordt het jaarlijks geïndexeerd, tenzij anders overeengekomen. Wanneer u partneralimentatie aanvraagt, is het belangrijk om deze punten in acht te nemen en een advocatenkantoor in te schakelen. Ook fiscaal gezien zijn er consequenties. Ontvangen partneralimentatie is belastbaar, terwijl betaalde partneralimentatie aftrekbaar is. Houd hiermee rekening als u overweegt partneralimentatie aan te vragen.

 

Schakel ons in om de partneralimentatie juist te regelen

Twijfelt u aan de juistheid van een bestaande alimentatiebijdrage? Wij bieden een second opinion aan. Daarnaast kunnen wij in veel gevallen de berekening voor een vast tarief uitvoeren. Wilt u meer inzicht in de kosten voor het aanvragen van partneralimentatie of andere diensten? Bekijk dan onze tarieven op de website. Heeft u nog vragen of wilt u direct partneralimentatie aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze experts staan klaar om u te helpen.