De bijzondere curator

Het komt steeds vaker voor dat in familierechtzaken een bijzondere curator wordt benoemd. Wat is zo’n bijzondere curator en wat doet hij of zij precies? In afstammingszaken wordt door de rechtbank altijd een bijzondere curator benoemd. Maar ook in andere zaken kan, als er een belangenconflict is over de verzorging, opvoeding of het vermogen van…