huwelijkse voorwaarden

De tas: een gebruiksvoorwerp of beleggingsobject?

Wat is een tas? Volgens de Dikke van Dale een platte zak of buidel, gewoonlijk uit stijve stof vervaardigd, die men meeneemt om er datgene in te bergen wat men bij zich wil hebben.Simpele vraag zou je zeggen. Dit blijkt echter niet altijd het geval. Sommige designertassen kunnen namelijk als beleggingsobject worden gezien en aanleiding…

alimentatie

Alimentatie betalen uit vermogen?

Voor de vaststelling van de kinderalimentatie hanteert de rechter speciaal daarvoor ontwikkelde normen, die ook wel de “Tremanormen” worden genoemd. Deze tremanormen bepalen dat alimentatie, dus ook kinderalimentatie, een kwestie is van behoefte en draagkracht. Om de hoogte van alimentatie te kunnen bepalen dient te worden bezien welk bedrag nodig is om in de behoefte…

partneralimentatie 2023

Partneralimentatie anno 2023

De vaststelling van partneralimentatie geschiedt, conform landelijk vastgestelde richtlijnen (de Trema-normen), door een vergelijking te maken van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de mate waarin de alimentatiegerechtigde financieel in staat is om een bijdrage te betalen, ook wel draagkracht genoemd. De behoefte wordt bepaald door de welstand van het gezin tijdens het huwelijk, waarbij…

hertrouwen beperkte gemeenschap tweede huwelijk

Hertrouwen? Laat u vooraf adviseren!

Het komt met enige regelmaat voor dat echtgenoten scheiden en na verloop van tijd weer hertrouwen met hun eerdere echtgenoot. Helaas blijkt ook maar al te vaak dat het aangaan van dat tweede huwelijk onverwachte negatieve gevolgen voor een of beide partijen kan hebben als ook dat tweede huwelijk spaak loopt. Wij leggen u graag…

verdelen schadevrije jaren echtscheiding

Wist u dat….?

Tijdens uw huwelijk rijdt u allebei in de gezinsauto, altijd schadevrij. De verzekering van de auto staat op naam van uw partner. Maar dan gaat u scheiden. Hoe zit het dan met de opbouw van de schadevrije jaren? Wist u dat het sinds 1 januari 2022 mogelijk is om opgebouwde schadevrije jaren bij een scheiding…

Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 2023

Met ingang van 1 januari 2023 is een wetswijziging in werking getreden die regelt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners bij de erkenning van een kind na 1 januari 2023 automatisch het gezamenlijk gezag krijgen. Zij hoeven het gezag dan niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Met deze wet worden…

scheiden delen vakantiegeld

Vakantiegeld ontvangen van uw ex-partner?

Bij een scheiding zal de huwelijksgoederengemeenschap, als daar sprake van is, verdeeld moeten worden. De gemeenschap wordt ontbonden op de datum dat het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend. Dit wordt ook wel de peildatum genoemd. Vanaf die datum wordt de gemeenschap als het ware bevroren. Wat er toe behoort blijft aldus bewaard,…

indexeringspercentage alimentatie

Het indexeringspercentage voor 2023 is bekend!

Jaarlijks wordt door de Minister van Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie verhoogd wordt. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren. De verhoging…

onderhoudsverplichting kost en inwoning

Hotel mama, of toch niet…?

‘Hotel Mama’ is een symbolische uitdrukking die wil aangeven dat jongeren steeds langer bij hun ouders blijven wonen. Maar als je na je 18e nog bij je ouders woont, hoe werkt dat dan? Moeten zij dan aan jou een bijdrage betalen voor je levensonderhoud en studie? Ouders zijn immers tot het 21e levensjaar onderhoudsplichtig voor…

minderjarig bewind vermogen

Bezint eer ge “bewind “

In de praktijk komt het vaak voor dat ouders gedurende hun relatie een bankrekening op naam van hun kinderen openen, bijvoorbeeld om te sparen voor een latere studie. Wat echter niet voor iedereen duidelijk blijkt te zijn, is dat de gespaarde gelden niet tot het vermogen van de ouders behoren, maar onderdeel worden van het…