Alimentatie en verwijtbaar inkomensverlies

Niemand wordt graag tot iets verplicht. Dat geldt ook voor de verplichting tot het betalen van alimentatie. Wij krijgen daarom met enige regelmaat de opmerkingen te horen: “Nou, dan stop ik toch gewoon met werken. Als ik geen geld heb hoef ik ook geen alimentatie te betalen.” Die vlieger gaat echter niet op. De regels…

Spijt van de kinderrekening?

Ouders zijn wettelijk verplicht om naar draagkracht bij te dragen aan de kosten van de verzorging en opvoeding van hun kinderen. In de praktijk betekent dit doorgaans dat de niet (of in mindere mate) verzorgende ouder een kinderalimentatie betaalt aan de andere ouder. In sommige gevallen (vaak in co-ouderschapssituaties) spreken ouders af dat geen kinderalimentatie…

Eerste rechtszaken over dubbele achternaam

Eerder schreven wij al over de Wet Introductie Gecombineerde Geslachtsnaam (WIGG), die op 1 januari 2024 in werking is getreden. Deze nieuwe wet maakt het voor ouders mogelijk om hun kind – dat op of na 1 januari 2024 is geboren – een dubbele achternaam te geven, en wel een combinatie van de geslachtsnamen van…

De tijd gaat snel, gebruik haar wél. Of niet.

Advocaat Maria Menheere van ons kantoor was recent betrokken bij een zaak waarin de rechtbank Den Haag besliste dat het recht op partneralimentatie, waar de vrouw zich op beriep, reeds jaren geleden was vervallen. Maria Menheere stond de man, die de partneralimentatie volgens de vrouw zou moeten voldoen, bij. Voor ons kantoor en voor de…

Alimentatie is geen kijkgeld

Regelmatig krijgen wij de vraag voorgelegd of een ouder nog verplicht is om de kinderalimentatie te blijven betalen als het contact door de andere ouder wordt gefrustreerd of – andersom – een ouder zijn of haar kinderen nog wel naar de andere ouder moeten laten gaan, als deze geen kinderalimentatie betaalt. Het antwoord op beide…

Indexering 2024

Jaarlijks wordt door de Minister van Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie verhoogd wordt. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren. De verhoging…

Het ouderschapsplan anno 2023

Inmiddels is het al weer 15 jaar geleden dat het ouderschapsplan in het recht werd geïntroduceerd. Sinds 1 maart 2009 is het zelfs verplicht bij het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Hoog tijd voor vernieuwing dus! Op het symposium van de vFAS (Nederlandse Vereniging Familie-en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators)…

Dag van de Scheiding 15 september 2023

Sinds 2010 wordt door de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) jaarlijks de ‘Dag van de Scheiding’ georganiseerd. Op die dag wordt landelijk aandacht gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen. Zo hoeft een echtscheiding niet uit te monden in een vechtscheiding. De vFAS pleit ervoor om het proces tijdens en…