Inkomensafhankelijke combinatiekorting; regels versoepeld

Eerder schreven wij over de inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap. De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting op de inkomstenbelasting waar een ouder recht op kan hebben als deze werkt en daarmee zorg voor een kind dat jonger is dan 12 jaar combineert. Het kind moet dan wel ingeschreven staan op het woonadres van de ouder. Voor…

Erkennen? Wees snel!

De wet bepaalt dat de man of vrouw die ten tijde van de geboorte is gehuwd met de vrouw uit wie een kind is geboren, automatisch de juridisch ouder van dat kind is. Als een kind buiten een huwelijk wordt geboren is de situatie anders. Het kind heeft dan bij de geboorte nog geen juridische…

Follow the money

In alimentatieprocedures komt het met enige regelmaat voor dat inkomsten door alimentatieplichtigen worden verzwegen. Immers, iemand die een lager inkomen heeft kan minder betalen aan alimentatie dan iemand die een hoger inkomen heeft. Maar in veel gevallen kunnen de hogere, verzwegen inkomsten door de alimentatiegerechtigde niet of nauwelijks worden aangetoond, bijvoorbeeld doordat deze partij niet…

Corona en echtscheiding: wie mag in de woning blijven?

Eerder schreven wij al dat het Coronavirus gevolgen kan hebben voor de uitvoering van omgangsregelingen en de betaling van alimentatie. Inmiddels wordt steeds meer duidelijk dat het Coronavirus ook in andere situaties een rol kan spelen. Bijvoorbeeld bij de vraag welke partner in geval van echtscheiding de echtelijke woning dient te verlaten. Deze vraag lag…

In éen klap multimiljonair! Of toch niet?

Stel je voor. Je bent getrouwd in gemeenschap van goederen en tijdens het huwelijk heb je altijd meegedaan aan de Postcodeloterij.  Tijdens de scheidingsprocedure valt de Postcode Kanjer van maar liefst € 2.109.655,00 op “jullie” adres, maar het lot staat op naam van je ex-partner. Wat dan? Heb je dan nog recht op de helft…

Het Coronavirus en alimentatie; mag ik stoppen met betalen?

De gevolgen van het Coronavirus worden steeds duidelijker zichtbaar en roepen meer en meer vragen op. Niet alleen over de uitvoering van omgangsregelingen, maar ook over het betalen van alimentatie. Zo zien ondernemers zich geconfronteerd met teruglopende omzetten, en geldt voor werknemers dat zij een terugloop zien in uren (bij afroepcontracten of ten aanzien van…

Mogen we even voorstellen?

U heeft het vast al gezien. Er is het een en ander veranderd aan de website en Facebookpagina. Kroonen & Verdult advocaten heeft namelijk haar krachten gebundeld met mr. Maria Menheere. Wij zijn dan ook trots en verheugd mede te delen dat Maria sinds 1 april 2020 als partner aan ons kantoor is verbonden. Maria…

Alimentatie en pizza?

Eerder schreven wij al over verwijtbaar inkomensverlies en met name dat de Alimentatienormen bepalen dat indien een onderhoudsplichtige zelf een verwijtbare inkomensvermindering heeft veroorzaakt deze inkomensvermindering buiten beschouwing kan worden gelaten bij de vaststelling of wijziging van een alimentatieverplichting. In die gevallen valt de alimentatieplichtige dan een verwijt te maken en wordt het zelf teweeg…

Verhuizen zonder toestemming; een goed idee?

In het geval de ouder waar een minderjarige zijn hoofdverblijfplaats heeft (lees: ingeschreven staat in de basisregistratie personen van de gemeente) samen met de minderjarige wenst te verhuizen, zal deze ouder daarvoor toestemming moeten vragen aan de andere gezaghebbende ouder. Als de ouders het samen niet eens kunnen worden over een verhuizing, kan de ouder…