Alweer friet!

Het kan voorkomen dat dat je als ouders niet altijd op één lijn zit qua opvoeding. Dat kan tijdens de relatie wel eens lastig zijn, maar na het beëindigen van een relatie des te meer. Met enige regelmaat krijgen wij dan ook de vraag of er echt niets aan te doen is dat de kinderen…

Het kindgesprek

Bij procedures, waarin beslissingen ten aanzien van kinderen moeten worden genomen,  worden minderjarige kinderen vanaf 12 jaar door de rechtbank opgeroepen voor een kindgesprek. Een rechter mag op grond van de wet namelijk niet eerder beslissen dan na een minderjarige van 12 jaar of ouder in de gelegenheid te hebben gesteld zijn of haar mening…

Hoe motiveer je een puber!

Wist u dat op grond van de wet niet alleen ouders, maar ook minderjarige kinderen verplichtingen hebben? De wet bepaalt namelijk in artikel 1:249 BW dat de minderjarige rekening dient te houden met de aan de ouder (of voogd) in verband het uit te oefenen gezag toekomende bevoegdheden, alsmede met de belangen van de overige…

Speak now or forever hold your peace!

Wie kent ze niet? De Hollywood-films waarin een vader, moeder of ex-partner tijdens een huwelijksvoltrekking opveert en hard ”I object!” roept, op de vraag of er iemand is die bezwaren heeft tegen het huwelijk zoals dat op het punt staat te worden voltrokken. Heb je je wel eens afgevraagd of het in Nederland ook mogelijk…

Welke achternaam krijgt mijn kind?

Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we een forse stap terug maken in de geschiedenis, en wel naar het jaar 1811. In dat jaar werd de Burgerlijke Stand in Nederland ingevoerd en werd bepaald dat kinderen automatisch de achternaam van de vader kregen, tenzij de vader onbekend was of weigerde het kind te erkennen.…

Baby on board

Na de geboorte van een kind moet de geboorte binnen 3 dagen worden aangegeven in de gemeente waar het kind geboren is. Maar wat als jouw kind helemaal niet geboren is in een gemeente, maar bijvoorbeeld in een auto onderweg naar het ziekenhuis? Of in een vliegtuig op 10.000 meter hoogte?Hoewel dit soort situaties (gelukkig) niet…

Belofte maakt schuld?

Als je een overeenkomst hebt gesloten maar de andere partij houdt zich daar niet aan, betekent het niet dat je met lege handen blijft staan. Zo kun je bijvoorbeeld nakoming vorderen, de overeenkomst ontbinden of een schadevergoeding eisen. Geldt dat dan ook als je had afgesproken te trouwen?Het antwoord luidt: ”Nee”. De wet bepaalt dat…

Hup holland hup!

Graag schrijven wij over interessante uitspraken en ontwikkelingen binnen het familierecht die aansluiten bij de actualiteit. De rechtbank Zeeland-West-Brabant deed onlangs een bijzondere uitspraak die wij u zeker niet willen onthouden! In deze zaak vroeg de vader van de minderjarigen in een kort geding  een éénmalige wijziging van de zorgregeling, zodat hij met zijn kinderen…

Vaststelling vaderschap na postmortale inseminatie

Regelmatig schrijven wij over interessante uitspraken en ontwikkelingen binnen het familierecht. De rechtbank Gelderland deed onlangs een bijzondere uitspraak die wij u zeker niet willen onthouden. In deze zaak ging het om een echtpaar, dat tijdens hun huwelijk een kind hadden gekregen, dat was overleden. Ook de man was inmiddels overleden. Door middel van zgn.…