Foei! Voor straf geen alimentatie meer!

Een huwelijk brengt voor de echtgenoten verschillende rechten en plichten met zich mee. Zo bepaalt de wet dat echtgenoten in elkaars levensonderhoud moeten voorzien en dat zij moeten bijdragen in de kosten van de huishouding. Ook na echtscheiding duurt deze onderhoudsverplichting voort met als uitgangspunt dat de lotsverbondenheid van de echtgenoten zoals aangegaan bij het…

Nee, ik wil niet!

Een huwelijk wordt gesloten door de simpele woorden: ja, ik wil. Maar hoe zit het met een echtscheiding? Hoe komt die dan tot stand? Tot 1971 kende men een viertal echtscheidingsgronden: overspel, kwaadwillige verlating, veroordeling wegens bepaalde misdrijven en mishandeling. Sinds 1971 zijn deze vier gronden vervangen door één grond op basis waarvan een echtscheiding…