De informele rechtsingang voor minderjarigen

In omgangs-, informatie- en consultatieprocedures zijn minderjarigen geen procespartij. Met andere woorden: er wordt over hen geprocedeerd; niet door hen.   Soms zijn kinderen het niet eens met een beslissing van de rechtbank of wensen zij iets anders dan hun ouders voor ogen hebben. Vooral als de kinderen wat ouder zijn, kan het voor hen…

Gezagsgeschil over medische beslissingen

Eerder schreven wij al over verschillende gezagsgeschillen die tussen ouders kunnen spelen en die aan de rechtbank voorgelegd kunnen worden als zij er samen niet uit komen. Bijvoorbeeld als één van de ouders wenst te verhuizen of een paspoort wil aanvragen en de andere ouder weigert zijn of haar toestemming. Een gezagsgeschil kan ook aan…