Van wetsvoorstel naar wet

Regelmatig schrijven wij over nieuwe wetsvoorstellen in het familierecht. Een voorstel is echter nog geen wet. Omdat een wet(swijziging) ingrijpende gevolgen kan hebben op het leven van burgers, dient voorkomen te worden dat een wet op lichtzinnige wijze tot stand komt. Een voorstel dient daarom een lange weg af te leggen, voordat van een wet…