Het is niet alles goud wat er blinkt

In procedures verschillen partijen met enige regelmaat van mening hoe zaken in het verleden zijn verlopen. Twee totaal verschillende verhalen worden als waarheid gepresenteerd en de rechtbank dient vervolgens een beslissing te nemen. Dat is vaak geen eenvoudige beslissing. Dit was ook het geval in een procedure die onlangs bij de rechtbank Noord-Holland speelde. In…

Onderhoudsverplichting van de stiefouder

Niet alleen juridisch ouders en verwekkers, maar ook stiefouders kunnen onderhoudsplichtig zijn voor kinderen. Zo kunnen situaties ontstaan waarin er drie of zelfs vier personen onderhoudsplichtig zijn voor een kind. Maar hoe de kosten van de kinderen over al die onderhoudsplichtigen verdeeld moeten worden is helaas niet even duidelijk. In beginsel geldt dat dat als…

Alimentatie betalen van geleend geld?

Het komt met enige regelmaat voor dat ondernemers niet alleen leven van het inkomen dat zij generen, maar ook (hoge) opnames doen in rekening courant bij hun eigen bedrijf om het daaruit opgenomen geld te besteden voor privé doeleinden. Door het op deze wijze onttrekken van gelden aan de onderneming bouwen zij een schuld op…