Follow the money

In alimentatieprocedures komt het met enige regelmaat voor dat inkomsten door alimentatieplichtigen worden verzwegen. Immers, iemand die een lager inkomen heeft kan minder betalen aan alimentatie dan iemand die een hoger inkomen heeft. Maar in veel gevallen kunnen de hogere, verzwegen inkomsten door de alimentatiegerechtigde niet of nauwelijks worden aangetoond, bijvoorbeeld doordat deze partij niet…