wetsvoorstel dubbele achternaam

Welke achternaam krijgt mijn kind?

Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we een forse stap terug maken in de geschiedenis, en wel naar het jaar 1811. In dat jaar werd de Burgerlijke Stand in Nederland ingevoerd en werd bepaald dat kinderen automatisch de achternaam van de vader kregen, tenzij de vader onbekend was of weigerde het kind te erkennen.…