Wie ontvangt de kinderbijslag?

Kinderen kosten behoorlijk wat geld. Om ouders financieel te ondersteunen in die kosten ontvangt men in Nederland een tegemoetkoming: de kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet. De uitbetaling van de kinderbijslag wordt geregeld door de Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB). Maar aan wie betaalt de SVB als ouders gescheiden zijn? Helaas zien wij met enige…