Hof vaart eigen koers

In het artikel Alimentatie en ondernemers zijn wij uitgebreid ingegaan op de wijze waarop alimentatieverplichtingen dienen te worden vastgesteld. Zoals uit dat artikel ook al blijkt heeft de rechter grote vrijheid bij het vaststellen van de alimentatieverplichting. Immers, de rechter dient te bepalen van welk inkomen dient te worden uitgegaan en dat is nog niet…

Getrouwd of niet?

Waarschijnlijk bent u allemaal weleens aanwezig geweest bij een huwelijk voor de burgerlijke stand. Als gast of als bruid of bruidegom. De ceremonie zoals u deze heeft gezien of meegemaakt, is – los van de al dan niet mooie, emotionele of grappige toespraak van de ambtenaar – is opgenomen in boek 1 van ons burgerlijk…

Wijzigen van geslacht in de geboorteakte

Voelt u zich een vrouw, maar bent u als man geboren? Of voelt u zich een man terwijl u als vrouw geboren bent? Personen die lichamelijk man of vrouw zijn, maar ervan overtuigd zijn tot het andere geslacht te behoren (transgenders), willen doorgaans in het dagelijks leven worden gezien en behandeld naar het geslacht dat…

Scheiden en de eigen woning

Wanneer u als partners besluit om uit elkaar te gaan, vormt het huis meestal een van de grootste zaken waarover een beslissing genomen moet worden. Moet het huis worden verkocht? Of wil één van de partners er wellicht blijven wonen? Dit vraagstuk doet zich niet alleen bij gehuwden of geregistreerde partners voor, maar speelt ook…