Nieuws

Afstand van de gemeenschap

In het artikel “Schulden en scheiden, wat nu?” schreven wij al over de aansprakelijkheid, verhaal en draagplicht van schulden in een echtscheidingssituatie. In dit artikel werd o.a. stil gestaan bij

Lees verder

Schulden en scheiden; wat nu?

Als echtgenoten voor of tijdens hun huwelijk geen huwelijksvoorwaarden hebben laten opstellen, zijn zij in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. In dat geval zijn alle bezittingen én schulden van de

Lees verder

Rapport herijking ouderschap

Gezinssamenstellingen zijn inmiddels al lang niet meer het traditionele gezin vader, moeder en hun (biologische) kinderen. Eénoudergezinnen, adoptiekinderen en meer-oudergezinnen zijn heel gebruikelijk. Een voorbeeld van een meer-oudergezin is het

Lees verder

Scheiding en belasting

Een scheiding brengt niet alleen veel emoties met zich mee, maar heeft ook financiële gevolgen. Tot die laatste categorie horen ook de fiscale gevolgen. Helaas wordt daaraan vaak niet –

Lees verder

Naar wie gaat Rakker?

Veel mensen zijn enorm gehecht aan hun huisdieren en zien deze als gezinsleden. Als een relatie strandt, zullen er in dat geval ook afspraken gemaakt moeten worden over de vraag

Lees verder

Spike

Op 23 december 2016 kreeg de kortgedingrechter in de rechtbank Overijssel een bijzondere zaak voorgelegd. In deze zaak was een geschil tussen ex-echtelieden over de omgangsregeling met hun hond Spike

Lees verder

Hof vaart eigen koers

In het artikel Alimentatie en ondernemers zijn wij uitgebreid ingegaan op de wijze waarop alimentatieverplichtingen dienen te worden vastgesteld. Zoals uit dat artikel ook al blijkt heeft de rechter grote

Lees verder