Nieuws

Erkennen? Wees snel!

De wet bepaalt dat de man of vrouw die ten tijde van de geboorte is gehuwd met de vrouw uit wie een kind is geboren, automatisch de juridisch ouder van

Lees verder

Follow the money

In alimentatieprocedures komt het met enige regelmaat voor dat inkomsten door alimentatieplichtigen worden verzwegen. Immers, iemand die een lager inkomen heeft kan minder betalen aan alimentatie dan iemand die een

Lees verder

Mogen we even voorstellen?

U heeft het vast al gezien. Er is het een en ander veranderd aan de website en Facebookpagina. Kroonen & Verdult advocaten heeft namelijk haar krachten gebundeld met mr. Maria

Lees verder

Alimentatie en pizza?

Eerder schreven wij al over verwijtbaar inkomensverlies en met name dat de Alimentatienormen bepalen dat indien een onderhoudsplichtige zelf een verwijtbare inkomensvermindering heeft veroorzaakt deze inkomensvermindering buiten beschouwing kan worden

Lees verder

DNA-onderzoek

In zaken waarin de afstamming van een kind ter discussie staat wordt doorgaans opdracht gegeven tot een DNA-onderzoek. In deze situaties gaat het meestal om verzoeken van de moeder tot

Lees verder