Nieuws

D(ubbelganger)NA

Mensen doen de meest vreemde dingen als zij menen dat zij een risico lopen. Zo ook als sprake is van de vraag of men nu wel of niet de verwekker

Lees verder

Speciale overweging voor de kinderen

In veel familierecht procedures worden beslissingen genomen over de kinderen. Deze beslissingen zijn bedoeld voor de ouders die het immers niet eens kunnen worden. In zijn algemeenheid geldt dat kinderen

Lees verder

Het is al 2019! Vergeet u niet te indexeren?

Jaarlijks wordt door de Minister van Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie verhoogd wordt. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal

Lees verder

Minderjarige vader en moeder

Minderjarigen staan onder gezag van hun ouders of voogd. Maar hoe is het geregeld als de ouders van een kind zelf nog minderjarig zijn? Een moeder verkrijgt van rechtswege het

Lees verder

De bijzondere curator

Het komt steeds vaker voor dat in familierechtzaken een bijzondere curator wordt benoemd. Wat is zo’n bijzondere curator en wat doet hij of zij precies? In afstammingszaken wordt door de

Lees verder