Nieuws

Bye Bye alimentatie!

Op grond van de wet eindigt een alimentatieverplichting definitief als er sprake is (geweest) van een samenwoning zoals bedoeld in artikel 160 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, hierna:

Lees verder

Beschikking in kindvriendelijke taal

Eerder schreven wij al over de informele rechtsingang van minderjarigen. Deze informele rechtsingang kan nog tot meer leiden dan een uitspraak van de rechtbank. Het komt namelijk steeds vaker voor

Lees verder

Verwijtbaar inkomensverlies

Wij schreven al eerder dat bij de bepaling van alimentatie niet alleen gekeken kan worden naar het inkomen dat iemand daadwerkelijk verdient, maar ook naar het inkomen dat iemand zou

Lees verder

Het is niet alles goud wat er blinkt

In procedures verschillen partijen met enige regelmaat van mening hoe zaken in het verleden zijn verlopen. Twee totaal verschillende verhalen worden als waarheid gepresenteerd en de rechtbank dient vervolgens een

Lees verder

Onderhoudsverplichting van de stiefouder

Niet alleen juridisch ouders en verwekkers, maar ook stiefouders kunnen onderhoudsplichtig zijn voor kinderen. Zo kunnen situaties ontstaan waarin er drie of zelfs vier personen onderhoudsplichtig zijn voor een kind.

Lees verder