Alimentatie en pizza?

Eerder schreven wij al over verwijtbaar inkomensverlies en met name dat de Alimentatienormen bepalen dat indien een onderhoudsplichtige zelf een verwijtbare inkomensvermindering heeft veroorzaakt deze inkomensvermindering buiten beschouwing kan worden gelaten bij de vaststelling of wijziging van een alimentatieverplichting. In die gevallen valt de alimentatieplichtige dan een verwijt te maken en wordt het zelf teweeg…

Verhuizen zonder toestemming; een goed idee?

In het geval de ouder waar een minderjarige zijn hoofdverblijfplaats heeft (lees: ingeschreven staat in de basisregistratie personen van de gemeente) samen met de minderjarige wenst te verhuizen, zal deze ouder daarvoor toestemming moeten vragen aan de andere gezaghebbende ouder. Als de ouders het samen niet eens kunnen worden over een verhuizing, kan de ouder…

DNA-onderzoek

In zaken waarin de afstamming van een kind ter discussie staat wordt doorgaans opdracht gegeven tot een DNA-onderzoek. In deze situaties gaat het meestal om verzoeken van de moeder tot vaststelling van het vaderschap en zijn het de verwekkers die ontkennen dat zij de vader van het kind zijn. Door middel van een DNA-onderzoek kan…

Bye Bye alimentatie!

Op grond van de wet eindigt een alimentatieverplichting definitief als er sprake is (geweest) van een samenwoning zoals bedoeld in artikel 160 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, hierna: art. 1:160 BW. Uit de rechtspraak volgt dat -om een succesvol beroep te kunnen doen op dit artikel – moet worden aangetoond  1. dat tussen…

Beschikking in kindvriendelijke taal

Eerder schreven wij al over de informele rechtsingang van minderjarigen. Deze informele rechtsingang kan nog tot meer leiden dan een uitspraak van de rechtbank. Het komt namelijk steeds vaker voor dat de rechtbank de uitspraak die gegeven wordt in een procedure tussen de ouders in kindvriendelijke taal opstelt. Een recent voorbeeld daarvan betreft een uitspraak…

Verwijtbaar inkomensverlies

Wij schreven al eerder dat bij de bepaling van alimentatie niet alleen gekeken kan worden naar het inkomen dat iemand daadwerkelijk verdient, maar ook naar het inkomen dat iemand zou kunnen verdienen, ook wel de verdiencapaciteit of inspanningsverplichting genoemd. Deze zelfde discussie speelt ook als er sprake is van inkomensverlies. De Alimentatienormen bepalen namelijk dat…