Shoppen…. een (eerste) levensbehoefte….?

Vaak krijgen wij – soms al in een eerste gesprek – de vraag hoe hoog de alimentatie in geval van scheiding zal zijn. Deze vraag valt echter niet simpelweg te beantwoorden. Om de hoogte van alimentatie te kunnen bepalen dienen verschillende berekeningen te worden opgesteld, die toegespitst zijn op de financiële situatie van partijen. En…

De bijzondere curator

Het komt steeds vaker voor dat in familierechtzaken een bijzondere curator wordt benoemd. Wat is zo’n bijzondere curator en wat doet hij of zij precies? In afstammingszaken wordt door de rechtbank altijd een bijzondere curator benoemd. Maar ook in andere zaken kan, als er een belangenconflict is over de verzorging, opvoeding of het vermogen van…

Het is genoeg. Wij gaan scheiden!

De piek van het aantal aangevraagde echtscheidingen ligt direct na de zomervakantie. En dat is niet voor niets. In de meeste gevallen ging het in de maanden daaraan voorafgaand ook al niet lekker, maar toen kon er nog gevlucht worden in werk en andere bezigheden. Als je dan ineens 24 uur per dag bij elkaar…

Voogdij bij overlijden ouders

Heeft u er wel eens aan gedacht wie er voor u kinderen zou moeten zorgen als u zou komen te overlijden? Geen fijn onderwerp, maar wel van belang om bij stil te staan op een moment dat het nog kan. Als beide ouders het gezag over een kind hebben en één van de ouders overlijdt,…

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Het kan u niet zijn ontgaan, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat op het punt in werking te treden.Graag wijzen wij u in dat kader op onze privacyverklaring die u onderstaand aantreft. VERKLARING KROONEN VERDULT & MENHEERE ADVOCATEN B.V. INGEVOLGE DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING Kroonen Verdult & Menheere Advocaten B.V. (Kroonen Verdult & Menheere Advocaten)…

Afstand van de gemeenschap

In het artikel “Schulden en scheiden, wat nu?” schreven wij al over de aansprakelijkheid, verhaal en draagplicht van schulden in een echtscheidingssituatie. In dit artikel werd o.a. stil gestaan bij het feit dat een echtgenoot (geen contractspartij) na ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap volledig aansprakelijk wordt voor schulden waarvoor deze tijdens het huwelijk niet aansprakelijk was…

Schulden en scheiden; wat nu?

Als echtgenoten voor of tijdens hun huwelijk geen huwelijksvoorwaarden hebben laten opstellen, zijn zij in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. In dat geval zijn alle bezittingen én schulden van de echtgenoten gemeenschappelijk, ongeacht of deze voor of tijdens het huwelijk zijn verkregen of aangegaan. De huwelijksgoederengemeenschap dient in geval van echtscheiding strikt bij helfte te…

Informatiebijeenkomsten echtscheiding

Meer weten over echtscheiding? Op 31 mei 2017 geven wij op uitnodiging van WijZijn Traverse groep graag uitleg over de echtscheidingsprocedure en alles wat daarmee samenhangt en bij komt kijken. Denk daarbij aan de echtscheiding zelf; hoe verloopt een procedure? Maar ook aan: –          het ouderschapsplan: bij wie gaan de kinderen wonen, wat wordt afgesproken…

Rapport herijking ouderschap

Gezinssamenstellingen zijn inmiddels al lang niet meer het traditionele gezin vader, moeder en hun (biologische) kinderen. Eénoudergezinnen, adoptiekinderen en meer-oudergezinnen zijn heel gebruikelijk. Een voorbeeld van een meer-oudergezin is het zgn. regenbooggezin. Een gezin met bijvoorbeeld twee lesbische vrouwen en een – al dan niet hetero – vader die samen voor een kind zorgen. Maar…