Scheiding en belasting

Een scheiding brengt niet alleen veel emoties met zich mee, maar heeft ook financiële gevolgen. Tot die laatste categorie horen ook de fiscale gevolgen. Helaas wordt daaraan vaak niet – of te laat – gedacht. De belastingaangifte wordt immers pas na afloop van het betreffende jaar ingediend, en daarna duurt het nog even voor een…

Naar wie gaat Rakker?

Veel mensen zijn enorm gehecht aan hun huisdieren en zien deze als gezinsleden. Als een relatie strandt, zullen er in dat geval ook afspraken gemaakt moeten worden over de vraag wie er voor de huisdieren gaat zorgen en wie de kosten van de huisdieren gaat dragen. En wil de ex-partner die het dier niet dagelijks…

Spike

Op 23 december 2016 kreeg de kortgedingrechter in de rechtbank Overijssel een bijzondere zaak voorgelegd. In deze zaak was een geschil tussen ex-echtelieden over de omgangsregeling met hun hond Spike zo hoogopgelopen dat de rechter eraan te pas moest komen. De ex-echtelieden hadden tijdens de scheiding in onderling overleg een omgangsregeling afgesproken voor hun hond…

Hof vaart eigen koers

In het artikel Alimentatie en ondernemers zijn wij uitgebreid ingegaan op de wijze waarop alimentatieverplichtingen dienen te worden vastgesteld. Zoals uit dat artikel ook al blijkt heeft de rechter grote vrijheid bij het vaststellen van de alimentatieverplichting. Immers, de rechter dient te bepalen van welk inkomen dient te worden uitgegaan en dat is nog niet…

Getrouwd of niet?

Waarschijnlijk bent u allemaal weleens aanwezig geweest bij een huwelijk voor de burgerlijke stand. Als gast of als bruid of bruidegom. De ceremonie zoals u deze heeft gezien of meegemaakt, is – los van de al dan niet mooie, emotionele of grappige toespraak van de ambtenaar – is opgenomen in boek 1 van ons burgerlijk…

Wijzigen van geslacht in de geboorteakte

Voelt u zich een vrouw, maar bent u als man geboren? Of voelt u zich een man terwijl u als vrouw geboren bent? Personen die lichamelijk man of vrouw zijn, maar ervan overtuigd zijn tot het andere geslacht te behoren (transgenders), willen doorgaans in het dagelijks leven worden gezien en behandeld naar het geslacht dat…

Scheiden en de eigen woning

Wanneer u als partners besluit om uit elkaar te gaan, vormt het huis meestal een van de grootste zaken waarover een beslissing genomen moet worden. Moet het huis worden verkocht? Of wil één van de partners er wellicht blijven wonen? Dit vraagstuk doet zich niet alleen bij gehuwden of geregistreerde partners voor, maar speelt ook…

Alimentatie en ondernemers

Scheiden heeft gevolgen voor iedereen, maar voor ondernemers zijn deze gevolgen tweeledig. Deze betreffen namelijk zowel de verdeling van het (bedrijfs)vermogen, maar ook komt de vraag naar een eventuele alimentatieverplichting aan de orde. En daarvoor geldt dan weer dat het inkomen dat wordt verdiend vaak wordt gegenereerd uit juist dat bedrijf waarvan het vermogen op…

Gezamenlijk gezag met een niet-ouder

Gezamenlijk gezag kan ook worden uitgeoefend door een ouder van een kind samen met een zgn. niet-ouder (bijvoorbeeld een stiefouder). Deze vorm van gezamenlijk gezag kan alleen worden gerealiseerd als er maar één ouder met het gezag is belast. Deze vorm van gezag kan niet worden aangevraagd door middel van een aantekening in het gezagsregister…

Indexering alimentatie 2017

Jaarlijks wordt door de Minister van Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie verhoogd wordt. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren. De verhoging…