Uit de praktijk!

Wij geven je graag een inkijkje in onze praktijk. Ons kantoor behandelt allerlei soorten zaken; van echtscheidings- tot alimentatie-, omgangs- en afstammingszaken. In de laatst genoemde categorie deed zich onlangs een hele interessante zaak met een mooie uitspraak voor. In die zaak stond Marjanne Kroonen een duomoeder bij die al jaren bezig was om samen…

Uit elkaar met respect voor elkaar – Dag van de scheiding – 9 september 2016

Sinds 2010 wordt door de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) jaarlijks de ‘Dag van de Scheiding’ georganiseerd. Op die dag wordt landelijk aandacht gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen. Zo hoeft een echtscheiding niet uit te monden in een vechtscheiding. De vFAS pleit ervoor om het proces tijdens en rondom een…

Yes, I do!

Het klinkt romantisch; trouwen in een ver tropisch oord. Maar weet u waar u aan begint? Indien u in Nederland woont en daar trouwt is in beginsel het Nederlands recht van toepassing op het huwelijksvermogensregime. In dat geval zijn echtgenoten – als zij voor of tijdens hun huwelijk geen huwelijksvoorwaarden hebben laten opstellen – in…

Wie betaalt aan wie?

Ouders hebben de verplichting om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. Een echtscheiding of het verbreken van een relatie brengt geen verandering in deze wettelijke plicht. Omdat ouders na een echtscheiding of relatiebreuk de zorg niet meer samen – vanuit een gezamenlijke huishouding – aan hun kinderen verlenen…

Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen

De Tweede Kamer heeft op 19 april 2016 ingestemd met het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen. Op initiatief van Tweede Kamerleden van D66, PvdA en VVD wordt voorgesteld de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken tot dat wat beide echtgenoten tijdens hun huwelijk verwerven. Nu nog zijn echtgenoten – als zij voor of tijdens hun…

Vrijgevigheid voor uw ex-partner? Of cadeautje voor de fiscus?

Als echtgenoten voor of tijdens hun huwelijk geen huwelijksvoorwaarden hebben laten opstellen, zijn zij in gemeenschap van goederen gehuwd. De huwelijksgoederengemeenschap dient dan in geval van echtscheiding bij helfte te worden verdeeld. De mogelijkheid bestaat om bij de verdeling van het opgebouwde vermogen in overleg af te wijken van een 50/50 verdeling. U dient er dan…

Samenwonen, of toch niet?

De wet bepaalt dat een verplichting tot betaling van partneralimentatie eindigt op het moment dat de ex-partner met een ander gaat samenwonen als ware zij gehuwd. Voor een bevestigende beantwoording van de vraag of sprake is van samenwonen dient sprake te zijn van een affectieve relatie van duurzame aard, wederzijdse verzorging én het voeren van…

Wat als u gaat scheiden tijdens uw zwangerschap?

Als een kind tijdens het huwelijk wordt geboren, is de man waarmee de moeder gehuwd is van rechtswege juridisch vader van het kind. Wordt een kind echter geboren nadat de echtscheiding definitief is, dan zal de ex-partner het kind bij de burgerlijke stand moeten erkennen om het juridisch vaderschap te laten stellen. Er zijn natuurlijk…