Kindvriendelijke advocatuur

Jaarlijks krijgen 700.000 kinderen te maken met een echtscheiding van hun ouders. Uit onderzoek is gebleken dat 20% van de echtscheidingen uitloopt op een vechtscheiding. Helaas komt het nog maar al te vaak voor dat kinderen knel raken tussen vechtende ouders. Voor deze kinderen heeft de Kinderombudsman zich de afgelopen vijf jaren speciaal ingezet. In…

Wat als scheiden niet mogelijk is?

Een echtscheiding is voor niemand makkelijk, maar kan voor paren van gelijk geslacht nog eens extra moeilijk zijn. Als u woont in een land waar een huwelijk tussen personen van gelijk geslacht niet wordt erkend en u bent in een ander land gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan kan uw lokale rechtbank weigeren om…

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Er bestaan veel misvattingen over de betaling van kinderalimentatie in geval van co-ouderschap. Veel mensen denken dat er in het geval van een co-ouderschapsregeling automatisch geen alimentatie betaald hoeft te worden. Die beredenering klopt niet. Laten we beginnen met de term co-ouderschap. Deze term komt in de wet niet voor. De term co-ouderschap wordt gebruikt…

Omgangsregeling met een niet-ouder

Naar Nederlands recht kunnen ook niet-ouders (bijvoorbeeld een biologische vader die het kind niet heeft erkend of grootouders) de rechtbank verzoeken om een omgangsregeling vast te stellen. Er bestaat voor hen echter geen wettelijk recht op omgang, zoals dat voor ouders wel geldt. Voor de vaststelling van een omgangsregeling dienen deze niet-ouders aan te tonen…

Indexering alimentatie

Jaarlijks wordt door de Minister van Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie verhoogd wordt. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren. De verhoging…

Hoge Raad spreekt zich uit over vraagstuk inzake kinderalimentatie

Eindelijk duidelijkheid over kinderalimentatie! De Hoge Raad heeft vanochtend aangegeven hoe moet worden omgegaan met het kindgebonden budget én de alleenstaande ouderkop bij de vaststelling van kinderalimentatie. De uitspraak van de Hoge Raad maakt duidelijk dat zowel het kindgebonden budget als de alleenstaande ouderkop NIET van de behoefte van de kinderen moet worden afgetrokken, maar…

Ontslagvergoeding en echtscheiding

Wanneer sprake is van een gemeenschap van goederen, moeten in beginsel alle bezittingen en schulden bij helfte worden gedeeld in geval van echtscheiding. In de rechtspraak wordt echter anders geoordeeld over een ontslagvergoeding, welke in periodieke uitkeringen wordt ontvangen en die zijn bedoeld als aanvulling op het inkomen. In dat geval moet volgens de Hoge…

Second opinion

Soms wilt u gewoon weten of uw zaak goed wordt behandeld of wellicht via een andere invalshoek benaderd kan worden. Twee (advocaten) zien immers meer dan één. Heeft u twijfels over de door uw advocaat gemaakte alimentatieberekening? Of zit u in een mediationtraject en wilt u een onafhankelijk advies? Dan kunt u Kroonen Verdult &…